Gratis voorbeeldbrief.nl
Gratis voorbeeldbrieven scoren!
Nederlandse VoorbeeldbrievenEngelse voorbeeldbrievenDuitse voorbeeldbrievenJouw sollicitatiebrief & C.V.Tips bij het schrijvenProfessioneel vertalen
Aanmaning
Aansprakelijkheid
Afspraakbevestiging
Afwijzing sollicitatie
Betalingsregeling
C.V.
Klachtenbrief
Offerte
Ondernemersplan
Ontslagbrief
Opzegging abonnement
Orderbevestiging
Sollicitatiebrief
Uitnodiging bedrijfsevenement
Uitnodiging sollicitatiegesprek
Verhuisbericht
Waarschuwingsbrief
Zakelijke brief
AfspraakbevestigingBrief vertalen


[Afzender]
Naam
Straatnaam + huisnummer
Postcode + plaats


[Geadresseerde]
Naam
Straatnaam + huisnummer
Postcode + plaats

Betreft: afspraakbevestiging

[Plaats], [datum]

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze bevestig ik de afspraak die wij zojuist telefonisch hebben gemaakt. U kunt mij op [datum] om [tijd] verwachten op [adres]. Tijdens deze afspraak zullen wij verder spreken over [reden afspraak].

Indien ik niets meer van u verneem, ga ik ervan uit dat de afspraak doorgang vindt.

Ik verheug me op onze ontmoeting.

Met vriendelijke groet,

[Voornaam + achternaam afzender]