Gratis voorbeeldbrief.nl
Gratis voorbeeldbrieven scoren!
Nederlandse VoorbeeldbrievenEngelse voorbeeldbrievenDuitse voorbeeldbrievenJouw sollicitatiebrief & C.V.Tips bij het schrijvenProfessioneel vertalen
Aanmaning
Aansprakelijkheid
Afspraakbevestiging
Afwijzing sollicitatie
Betalingsregeling
C.V.
Klachtenbrief
Offerte
Ondernemersplan
Ontslagbrief
Opzegging abonnement
Orderbevestiging
Sollicitatiebrief
Uitnodiging bedrijfsevenement
Uitnodiging sollicitatiegesprek
Verhuisbericht
Waarschuwingsbrief
Zakelijke brief
Afspraakbevestiging



Brief vertalen


[Afzender]
Naam
Straatnaam + huisnummer
Postcode + plaats


[Geadresseerde]
Naam
Straatnaam + huisnummer
Postcode + plaats

Betreft: afspraakbevestiging

[Plaats], [datum]

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze bevestig ik de afspraak die wij zojuist telefonisch hebben gemaakt. U kunt mij op [datum] om [tijd] verwachten op [adres]. Tijdens deze afspraak zullen wij verder spreken over [reden afspraak].

Indien ik niets meer van u verneem, ga ik ervan uit dat de afspraak doorgang vindt.

Ik verheug me op onze ontmoeting.

Met vriendelijke groet,

[Voornaam + achternaam afzender]