Gratis voorbeeldbrief.nl
Gratis voorbeeldbrieven scoren!
Nederlandse VoorbeeldbrievenEngelse voorbeeldbrievenDuitse voorbeeldbrievenJouw sollicitatiebrief & C.V.Tips bij het schrijvenProfessioneel vertalen
Aanmaning
Aansprakelijkheid
Afspraakbevestiging
Afwijzing sollicitatie
Betalingsregeling
C.V.
Klachtenbrief
Offerte
Ondernemersplan
Ontslagbrief
Opzegging abonnement
Orderbevestiging
Sollicitatiebrief
Uitnodiging bedrijfsevenement
Uitnodiging sollicitatiegesprek
Verhuisbericht
Waarschuwingsbrief
Zakelijke brief
Ontslagbrief


Brief vertalen


[Afzender]
Naam
Straatnaam + huisnummer
Postcode + plaats


[Geadresseerde]
Naam
Straatnaam + huisnummer
Postcode + plaats


Betreft: beëindiging arbeidsovereenkomst

[Plaats], [datum]

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij deel ik u mee dat ik mijn arbeidsovereenkomst met [naam bedrijf] per eerst mogelijke datum wens te beëindigen. Volgens mijn gegevens is dit per [datum].

Ik dank u voor de zeer prettige samenwerking de afgelopen tijd en wens [naam bedrijf] zeer veel succes toe in de toekomst.

Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging van deze brief met verdere gegevens over de beëindiging, zoals de uitbetaling van vakantiedagen.

Met vriendelijke groet,

[Voornaam + achternaam afzender]